Saturday, January 22, 2022

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50 off 55 on 60 on 65 on 70 on 75 on 80 on o80 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,47 cm
Djoko Widiyanto - Jogja
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
 Kohaku,50 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut
 Kohaku,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Taisho Sanshoku,50 cm
Garren Widjaja - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
Taisho Sanshoku,48 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta 
 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Showa Sanshoku,50 cm
Budi Setiawan - Semarang
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
Showa Sanshoku,47 cm
Darren - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta 
 Showa Sanshoku,47 cm
Budy Setiawan - Semarang
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,50 cm 
Royal Holy Water - Klaten
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

Shiro Utsuri,50 cm
Lena Ong - Semarang
Handling: Royal HolyWater - Klaten

Shiro Utsuri,48 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Koromo,47 cm
Lena Ong - Semarang
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Goshiki,50 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin A,48 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
Kinginrin A,48 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
 Kinginrin A,50 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   Hikari Moyomono,50 cm
Handoko.. - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
 Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre - Jakarta

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,46 cm
Rasito - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
Kawarimono,48 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut 
 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,50 cm
Aila Varisha ZNABOTABEK - Tangerang
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

 Doitsu,50 cm 
Zezy Brata - Tangerang
Handling: Nikita - Tangerang
 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Hi Ki Utsurimono,48 cm
Lena Ong - Semarang
Handling: Royal HolyWater - Klaten

Hi Ki Utsurimono,50 cm
Kyuden Koi - Jakarta
Handling: Kyuden Koi - Jakarta

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,50 cm
Nathan Jo McKenzie - Jakarta
Handling: Pagarsih Community - Bandung 
   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shusui,50 cm
Clasius Sali - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi Centre - Surabaya
 Shusui,50 cm
Andry Pribadi - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
Shusui,48 cm
Koi Palace - Jakarta
Handling: Koi Palace - Jakarta 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Asagi,50 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre - Jakarta
 Asagi,46 cm
Lena Ong - Semarang
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
 Asagi,48 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre - Jakarta

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,50 cm 
Mawardi - Tangerang
Handling: Nikita - Tangerang
Kinginrin B,48 cm 
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

Kinginrin B,50 cm
Alex Siagan - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre - Jakarta

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Hikari Mujimono,50 cm
Kyuden Koi - Jakarta
Handling: Kyuden Koi - Jakarta
 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,50 cm 
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle - Jakarta
 Tancho,50 cm 
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Yung Koi - Tangerang

Tancho,50 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: SDH - Jakarta